Psychoanalýza

relaxace v mp3 ke stažení

Tvůrcem psychoanalýzy je Sigmund Freud, slavný příborský rodák a velká postava psychologie a psychiatrie.

Podle Freuda se většina naší duševní činnosti odehrává v nevědomí. V nevědomí také sídlí různé nepříjemné představy, popudy, traumata, nepřijatelná přání a další záležitosti, které dokážou vyvolávat úzkost a jiné negativní prožitky.

Během psychoanalýzy klient dost často leží na pohovce, analytik sedí za jeho hlavou a klient říká všechno, co ho napadá – asociuje. Analytik se snaží interpretovat významy toho, co klient sděluje.

Hodně se pracuje i se sny, které Freud považoval za „královskou cestu do nevědomí“.

Zjednodušeně řečeno, když se podaří interpretovat všechny důležité obsahy a převést je z nevědomí do vědomí, je člověk vyléčen. Psychoanalýza má přes evropský původ svého zakladatele obrovskou tradici hlavně v USA. Obvykle je to několikaletý proces týden co týden probíhajících sezení (spíše tedy ležení).

Psychoanalýza je vhodná hlavně pro lidi s vyšší inteligencí a s dobrými řečovými schopnostmi.

Freud kladl velký důraz na sexuální a destruktivní podstatu lidského snažení. Neuznával svobodnou vůli – člověk je tažen svými pudy. Za to byl hodně kritizován a kvůli tomu se od jeho pojetí psychiky odvrátila řada významných průkopníků  pokračovatelů psychoterapie.

Na druhou stranu mnohé z Freudových pozorování a poznatků je výstižné a přesné a proto doteď uznávané.

PhDr. Michaela Peterková
www.psyx.cz

test osobnosti