Co je psychoterapie?

Psychoterapie je léčba psychologickými prostředky – pomocí rozhovoru s klientem (pacientem), sugescemi, nácvikem, vyjadřování emocí a dalšími technikami se snažíme upravit jeho zdraví a spokojenost.

Psychologických terapií je mnoho druhů – některé se snaží odstranit příčiny problému, jiné příčiny nezkoumají a jdou jen po projevech. Psychoterapie se může zúčastnit klient individuálně, ale i v páru (např. manželé) nebo ve skupině.

Někdy je terapeut hodně vůdčí, direktivní, jindy je spíš v pozadí a podporuje.

test duševních poruch

Psychoterapeutem se nemůže vyhlásit každý, kdo chce, i když se to často děje. „Pravý“ psychoterapeut má VŠ vzdělání v medicíně nebo psychologii, má několikaletou praxi ve zdravotnickém zařízení a udělal si psychoterapeutický výcvik. Mnoho let, mnoho peněz a dost zkušeností. Zkušeností a vědomostí, které nemá žádný koumák, který si o sobě myslí, že umí druhým lidem pomáhat a začne si proto říkat psychoterapeut. (Kdyby někoho napadlo, že tento text je psán nějakým psychoterapeutem, tak to je omyl).

Psychoterapií lze léčit, zlepšovat, ale i ublížit. Proto ten důraz na pořádné vzdělání terapeutů.

.

Doporučujeme:

Somatopatologie

Miroslav Orel a kol

Somatopatologie
Nauka o nemocech těla


Autoři vycházejí ze soudobých odborných poznatků medicíny a předkládají je přijatelnou formou v podobě stručného kompendia tohoto rozsáhlého oboru. Publikace se může stát zdrojem poznání pro studenty psychologie, pedagogiky a dalších nemedicínských oborů či pro jejich absolventy, kteří pracují s druhými lidmi a kteří se s nemocí setkávají. Osloví i zájemce z řad širší veřejnosti.

.

.

V ČR se setkáte s psychoterapeuty, kteří pracují tzv. na pojišťovnu (za návštěvu tedy nic neplatíte), ale mnohem více jich je privátních. Ti pak pracují za přímou platbu (běžné ceny za 50 min. konzultaci se pohybují kolem 400-800 Kč).

Na tomto webu najdete přehled těch hlavních psychoterapeutických přístupů. Mnohé z jejich účinných postupů najdete také ve velmi oblíbených online osobních kurzech Žlutá sova. Pokud trpíte úzkostí, depresí nebo sníženým sebevědomím; pokud se vám prozatím nechce za psychologem nebo psychiatrem a jste ochotní na sobě pracovat, pak zkuste tyto psychologické kurzy. Jsou psané srozumitelně pro každého a obsahují 14 hlavních částí, kterými postupně procházíte. Podívat se na podrobnosti ke Žluté sově.

.

Doporučujeme:

Návod k obsluze života

Tom Shadyac

Návod k obsluze života
Dialog mezi Strachem a Pravdou

Americký režisér Tom Shadyac (*1958), jenž proslul známými hollywoodskými komediemi (např. Zamilovaný profesor; Božský Bruce nebo Ace Ventura: Zvířecí detektiv), nabízí ve své první knize novou perspektivu v pohledu na život. Poté, co sám musel čelit nepříjemným následkům nehody a byl nucen se vypořádat se zdravotním omezením, přehodnotil svůj život a přístup k jeho nejrůznějsím aspektům. Je možné, že k životu existuje nějaký návod k obsluze? A není tím návodem vlastně sám život? Tyto odvážné předpoklady jej inspirovaly k napsání této knihy.
Návod k obsluze života je pozváním k podnětným a mnohdy provokativním dialogům mezi autorovým Strachem a Pravdou a bude jistě zajímat a inspirovat toho, kdo nerad vnímá život kolem sebe černobíle a kdo si rád klade otázky a nebojí se vydat vstříc ne vždy zcela jasným a jednoduchým odpovědím.

Při výběru psychoterapeuta nebo jiného pomáhajícího odborníka vám nejvíce pomůžou dobré osobní reference jiných lidí. Pokud reference nemáte k dispozici, pak vám nezbude než si někoho ověřit na vlastní kůži (nebo duši). Spravujeme ručně tříděný katalog psychologů a dalších specialistů, najdete v něm i informace o kvalifikaci a druhu poskytované služby: katalog psychologů.

PhDr. Michaela Peterková
www.psyx.cz

 

.

online kurzy proti depresi a úzkosti