Transakční analýza

Transakční analýza je cosi jako rozbor toho, co kdo udělá. Transakce je např. to, že něco druhému řeknu a on mi odpoví.

Tento sympatický terapeutický směr založil Eric Berne. Inspiroval se trochu v psychonalýze a z pozorování lidí při interakcích (komunikaci a jiných výměnách informací). Podle Berneho máme všichni tři roviny osobnosti, resp. ega:

  • Dítě – obsahuje záznamy všeho, co jsme zažili v dětství, také bezmocnost, spontaneitu, hravost, chtění hned teď, podřídivost
  • Rodič – obsahuje záznamy toho, co jsme jako děti slyšeli od rodičů, dále autoritativnost, poučování, dohled, dominanci
  • Dospělý – rozumově zpracované informace, vlastní názory

Terapeut pak analyzuje rozhovory a chování lidí. Např. A. řekne: „Nepůjdeme dneska k vodě?“ To je transakce z Dospělého k Dospělému. B. odpoví „To může napadnout jenom tebe – nevidíš, co mám práce?“. To je transakce z Rodiče k Dítěti. Protože se rozcházejí, nemůže dojít k dohodě. Zralá komunikace probíhá na úrovních Dospělý-Dospělý. Zralá odpověď by v daném případě zněla: „Promiň, nemám dneska čas“.

Berne také popsal tzv. Hry – to jsou série transakcí, které jsou opakované, předvídatelné a vedou k pořád stejným výsledkům.

Např. hra „To je hrozné, viďte“ – je komunikace, kdy si dva lidé stěžují na různé neduhy kolem sebe a vzájemně se podporují („Ti mladí, ani pozdravit to neumí“ > „Tak, tak, a jak sprostě mluví.“ > „Bodejť by nemluvili, v televizi to je taky hrůza“ > „Jo, na nic se nedá pořádně koukat, samý střílení.“ … … …).

Nebo hra „Nemohla byste? Ano, ale“ – jedna strana nabízí varianty řešení a druhá strana všechny bojkotuje a chce si udržet auru oběti („Tak se s ní rozveď, když jsi nešťastný.“ > „No jo, když ale po těch letech… a to dělení majetku…“ > „A zkoušeli jste nějakou poradnu?“ > „Já bych chtěl, ale tam by ona nešla“ > „Tak tam jdi sám“ > „Ale to přece nemá cenu, to bychom museli oba.“ > „Tak pojď aspoň se mnou na pivo, budou tam kluci, pobavíme se.“ > „To by bylo super, jenže ona by mě zabila, to nejde. Vidíš, já fakt nemůžu nic dělat.“)

Podobně jako v KBT se i tady uzavírá jakási smlouva, která říká, čeho chce člověk dosáhnout. Terapie probíhá skupinově. Obecným cílem je dosáhnout pocitu spokojenosti se sebou a pozitivního vnímání a respektování druhých lidí.

PhDr. Michaela Peterková
www.psyx.cz

online kurzy proti depresi a úzkosti