Kognitivně-behaviorální terapie (KBT)

Slovo „kognitivní“ v názvu souvisí s myšlením a vnímáním, slovo „behaviorální“ s chováním. Tato terapie neřeší minulost, nehledá příliš příčiny, ale zaměřuje se na aktuální prožívání a chování.

Kognitivisté se soustředili mj. na fakt, jak jsou důležitá přesvědčení člověka o různých záležitostech – když si bude A. o nějakém problému myslet, že ho nezvládne a že z toho bude průšvih, a B. si bude myslet, že to nějak určitě půjde a kdyby ne, tak si nějak poradí, kdo má větší šanci problém vyřešit a kdo se u toho bude cítit lépe?

Změna přesvědčení je tak jedním z cílů kognitivně-behaviorální terapie. KBT, resp. její předchůdkyně racionálně-emoční terapie (RET) Alberta Ellise, která také pojmenovala několik nežádoucích a přece rozšířených iracionálních přesvědčení – např. Všichni mě musí mít rádi; Já musím mít rád ostatní lidi; Nesmím dělat chyby; Každý problém má své vynikající řešení, které musím najít; Musím se co nejvíc zdokonalovat atd. atp. Všimněme si, že všechna tato tvrzení obsahují slovo „muset“, popř. jeho negativní formu „nesmět“.

KBT hodně těží z teorií učení; ostatně její stěžejní teze zní: „Co je naučeno, je možné odnaučit“. To se týká všemožných fobií, návyků apod. Kromě práce s myšlením zahrnuje KBT i nácvik dovedností, postupné vystavování se obávaným podnětům (systematická desenzibilizace – v myšlenkách nebo v reálu – in vivo). Další technikou je zaplavení – flooding [flading] – klient je vystaven obávané situaci v její plné intenzitě  a setrvá v tom tak dlouho, dokud se jeho úzkost nezačne snižovat.

KB terapeut postupuje direktivně (tím je myšleno, že je aktivní a usměrňuje terapeutickou práci, ne že rozkazuje a nedá druhému prostor). Na začátku se s klientem uzavírá kontrakt, ve které se definuje počáteční stav a co nejpřesněji cíl. Sezení mají svůj řád a klient dostává tzv. domácí úkoly. Kognitivně-behaviorální terapie se velmi dobře osvědčuje např. u fobií a jiných poruch úzkostného typu a také u poruch příjmu potravy.

PhDr. Michaela Peterková
www.psyx.cz

test paměti a mentální výkonnosti online