Humanistická psychoterapie

Humanistické psychoterapii se také říká terapie zaměřená na klienta, případně rogersovská terapie podle svého zakladatele C. R. Rogerse.

Humanisté, na rozdíl od klasických psychoanalytiků, věří ve svobodnou vůli člověka, v  jeho schopnost a touhu rozvíjet se. Jejich terapie je nedirektivní – terapeut klienta vlídně podporuje, nechává mu mnoho prostoru, zajímá se o situaci „tady a teď“ a nepátrá po minulých křivdách.

Někteří humanističtí psychoterapeuti jsou tak nedirektivní, že, s lehkou nadsázkou, praktikují tzv. „hm terapii“ – do sezení nezasahují, jen klienta podporují v produkci občasným „hm“.

Humanistický terapeut klienta nehodnotí – bere ho jako jedinečnou lidskou bytost, která si automaticky zasluhuje respekt a individuální přístup. Je empatický – vžívá se do prožívání klienta a často také shrnuje, co slyšel a táže se klienta, jestli tomu dobře rozumí.

Humanistická psychoterapie je (tak jako psychoanalýza) vhodná pro spíše povídavé klienty, kteří touží po zkoumání vlastní osobnosti a rozvíjení svého potenciálu.

PhDr. Michaela Peterková
www.psyx.cz

test emoční inteligence